Diensten

De zes pijlers van onze dienstverlening zijn ontwerp, engineering, advies, toezicht, sport en natuur. Onderstaand vindt u een korte omschrijving van de diensten die wij voor u kunnen verzorgen. Het geeft een goede indruk van de breedte van onze werkzaamheden. Heeft u vragen of bent u benieuwd of wij u met uw vraagstuk kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee!

Ontwerp

Ontwerp

Overal waar je loopt is de inrichting van de buitenruimte zichtbaar. Om alle elementen van de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen is een goed uitgedacht plan noodzakelijk. Aan de hand van de eisen en wensen van opdrachtgevers en gebruikers maken wij een passend en toekomstbestendig ontwerp. We kijken naar de verschillende omgevingsfactoren en zorgen voor een ontwerp dat functioneel is in termen van gebruik en inhoud. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze aansluit bij de structuur en geschiedenis van de omgeving. Tijdens...
Lees meer
Engineering

Engineering

Voor diverse opdrachtgevers verzorgen wij de technische uitwerking van ontwerpen. Om het beoogde doel daadwerkelijk in de praktijk te krijgen zal de aannemer precies moeten weten wat er van hem wordt verlangd. Deze duidelijkheid kan door middel van een contractdocument worden gerealiseerd. Door onze ervaring in het opstellen van en werken met de vele verschillende contractvormen kunnen wij u precies bieden wat u nodig heeft. Ook de aanbestedingsprocedure omvat veel verschillende documenten en kan door de vele aspecten erg complex zijn. Wij kunnen u...
Lees meer
Advies

Advies

Wij adviseren onze opdrachtgevers over alle aspecten in de buitenruimte maar altijd vanuit een groen oogpunt. Onze advisering betreft de gehele inrichting en het beheer van de buitenruimte. Wij bieden onze opdrachtgevers een praktisch en oplossingsgericht advies en waar nodig ondersteunen wij dit advies met de benodigde onderzoeken en rapportages. Kortom of het nu gaat om het opstellen van ontwerpen, de engineering of het uitvoeren van onderzoeken; wij geven deskundig advies over al uw vraagstukken.
Lees meer
Natuur

Natuur

Het beheer en onderhoud, maar ook de ontwikkeling van nieuwe natuur is een belangrijk aspect voor het behouden en versterken van de biodiversiteit. Daarom houden we in onze ontwerpen en advisering rekening met het versterken van de natuurwaarde. De Wet Natuurbescherming verplicht een initiatiefnemer daarnaast om op de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde flora en fauna binnen een plangebied. Wij bieden hierbij ondersteuning door het uitvoeren van een ecologische quickscan, een aanvullend ecologisch onderzoek en het aanvragen van een ontheffing op de...
Lees meer
Sport

Sport

Als lid van de branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) adviseren wij onze opdrachtgever over ontwerp, inrichting en beheer van alle soorten sportvelden en – complexen. Opdrachtgevers zijn voornamelijk ontwikkelaars en beheerders van sportaccommodaties. Onze sportexperts geven dagelijks advies over kwaliteitsverbeteringen en renovaties. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn onze toezichthouders inzetbaar voor controle van de aanleg, renovatie of onderhoud. Hierbij staan de belangen van de opdrachtgever centraal. Daarnaast ontwerpen we nieuwe sportcomplexen en verzorgen de contracten voor aanleg en onderhoud. We zijn op...
Lees meer
Toezicht

Toezicht

Tijdens de uitvoering vervullen wij een belangrijke rol in het op koers houden van projecten tijdens de realisatie, de nazorg en het onderhoud. Wij waken onder andere over de kwaliteit, planning en budget van het werk. Onze directievoerders en toezichthouders zijn tijdens de uitvoering de oren en ogen van de opdrachtgever. Zij behartigen de belangen van de opdrachtgever en zijn eerste aanspreekpunt voor de aannemer. Onze medewerkers zijn inzetbaar op alle voorkomende projecten, van traditionele RAW bestekken tot geïntegreerde contractvormen op basis van UAVgc.
Lees meer
Terug