Ontwerp

Ontwerp

Overal waar je loopt is de inrichting van de buitenruimte zichtbaar. Om alle elementen van de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen is een goed uitgedacht plan noodzakelijk. Aan de hand van de eisen en wensen van opdrachtgevers en gebruikers maken wij een passend en toekomstbestendig ontwerp.

We kijken naar de verschillende omgevingsfactoren en zorgen voor een ontwerp dat functioneel is in termen van gebruik en inhoud. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze aansluit bij de structuur en geschiedenis van de omgeving. Tijdens het ontwerp wordt tevens het aspect beheer en onderhoud meegenomen om knelpunten in die fase te voorkomen.

Terug