Home Wie zijn wij Openbare ruimte Natuur Sportterreinen Tuin- en Landschapsinrichting Engineering Toezicht en Directievoering Cultuurtechniek GIS 3D tekenwerk en visualisatie Detachering Kwaliteitsborging
SMIT GROENADVIES IS EEN VEELZIJDIG INGENIEURS- EN ADVIESBUREAU
Home

Natuurontwikkeling

 

De natuurontwikkeling in Nederland is in veel projecten en initiatieven terug te vinden. Bij een groot aantal ontwikkelingen is een natuurlijke inrichting of duurzaam gebruik een uitgangspunt bij het ontwerpen. Ook vanuit de Rijsoverheid is beleid opgesteld inzake het Natuurnetwerk Nederland.

 

Smit Groenadvies is voor diverse opdrachtgever betrokken bij meerdere projecten.

meer over natuurontwikkeling >

Natuurwetgeving

De Wet Natuurbescherming is in het leven geroepen voor de bescherming van biodiversiteit in Nederland, decentralisatie van verantwoordelijkheid van het rijk naar de provincies en een vereenvoudiging van regels.

 

Smit Groenadvies is actief op het gebied van de natuurwetgeving voor een groot aantal opdrachtgever

meer over natuurwetgeving >

Natuur

Vanuit de Nederlandse overheid is het doel gesteld om de Nederlandse natuur te behouden en te versterken. Wereldwijd verslechterd de biodiversiteit en het aantal dieren en planten neemt af. In Nederland zijn er naast de overheid veel natuurorganisaties die zich inzetten voor de natuur. Het beheer en onderhoud, maar ook de ontwikkeling van nieuwe natuur is een belangrijk aspect. Smit Groenadvies richt zich op de gehele advisering voor het behouden, inrichten en beheren van natuur.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat tegenwoordig en de komende jaren steeds een grotere rol gaat spelen bij projecten en de bedrijfsvoering.

Duurzaamheid staat bij Smit Groenadvies hoog op de agenda. Wij streven erna om zo duurzaam mogelijk te werken. Ook voor diverse opdrachtgevers zoeken wij naar duurzaamheid binnen projecten. Dit komt naar voren in materiaal gebruik en wijze van uitvoering.

Natuurinclusief bouwen/ renoveren

De natuur heeft het steeds moeilijker in de stad en wordt een steeds kleiner onderdeel van het stedelijk gebied. Kleine aanpassingen aan gebouwen en aan het groen in de openbare ruimte kunnen positief bijdragen aan het duurzaam in stand houden van veel soorten.

meer over duurzaamheid >

meer over Natuurinclusief bouwen >