Home Wie zijn wij Openbare ruimte Natuur Sportterreinen Tuin- en Landschapsinrichting Engineering Toezicht en Directievoering Cultuurtechniek GIS 3D tekenwerk en visualisatie Detachering Kwaliteitsborging
SMIT GROENADVIES IS EEN VEELZIJDIG INGENIEURS- EN ADVIESBUREAU
Home

Natuurinclusief bouwen-renoveren
 

De natuur heeft het steeds moeilijker in de stad en wordt een steeds kleiner onderdeel van het stedelijk gebied. Kleine aanpassingen aan gebouwen en aan het groen in de openbare ruimte kunnen positief bijdragen aan het duurzaam in stand houden van veel soorten.
 

 

Natuurinclusief bouwen

Bij nieuwbouw in zowel het stedelijk gebied als daar buiten kan gebruikt worden gemaakt van 'natuurinclusief bouwen'. Hiermee kunnen volop vaste verblijfplaatsen gecreëerd worden voor huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en zelfs ook voor wilde bijen. Door onder andere vogelvides, (geïntegreerde) nestkasten/ neststenen aan gevels, onder goten en achter daklijsten/ boeidelen en bee bricks in nieuwe gebouwen in te passen worden gebouwen veel geschikter als (vaste) verblijfplaatsen voor deze soorten.

Natuurvriendelijk groen

 

Ook het groen in het stedelijk gebied kan ingericht worden voor vogels en insecten. Door gebruik te maken van plantensoorten die als voedsel kunnen dienen voor vogels en insecten kunnen oases voor deze soortgroepen ontwikkeld worden, ook vleermuizen hebben voordeel van meer insecten. Door een grote diversiteit aan (inheemse) bloeiende planten en besdragende struiken en heesters is er veel voedselaanbod voor deze soorten aanwezig.

 

Door de groene dooradering van een buurt/ wijk of stad in te richten met vogel- en insectenvriendelijk groen wordt het openbaar groen aangepast voor meer biodiversiteit. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van inheemse soorten en worden groenblijvende- met bladverliezende soorten afgewisseld in een beplantingsplan.

Door de onderbegroeiing van de beplanting en het maaibeleid van de groene dooradering aan te passen aan omliggende gebieden kunnen het oases voor vogels en insecten worden.

 

Van deze aanpassingen in bebouwing en het groen kunnen ook andere vogels van het stedelijk gebied en andere soorten (onder andere vleermuizen en kleine zoogdieren) profiteren waardoor een grote soortdiversiteit kan voorkomen.

Natuurvriendelijk renoveren

 

Bij onderhoudt en renovatie van gebouwen kan gebruik gemaakt worden van 'natuurinclusief renoveren'. Door kleine inpassingen aan gevels, onder goten en langs muren (daklijsten/ boeidelen), door gebruik van (geïntegreerde) nestkasten, neststenen en vogelvides, worden er verblijfplaatsen gecreëerd voor huismus, gierzwaluw of vleermuizen. Dit is voor instandhouding van deze soorten in het stedelijk gebied een positieve bijdrage. Er kan ook nestgelegenheid gecreëerd worden voor wilde bijen door het gebruik van bee bricks. Dit kan positief bijdragen aan de instandhouding van deze landelijk achteruitgaande soortgroep.

 

Smit Groenadvies staat voor u klaar om u te adviseren over natuurvriendelijk bouwen/ renoveren en over het natuurvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.