Home Wie zijn wij Openbare ruimte Natuur Sportterreinen Tuin- en Landschapsinrichting Engineering Toezicht en Directievoering Cultuurtechniek GIS 3D tekenwerk en visualisatie Detachering Kwaliteitsborging
SMIT GROENADVIES IS EEN VEELZIJDIG INGENIEURS- EN ADVIESBUREAU
Home

Het ontwerpen/ inrichten en beheren van de buitenruimte zijn complexe trajecten. Er moet rekening gehouden worden met een groot aantal aandachtspunten. Enkele aandachtpunten zijn bijvoorbeeld:

Om alle elementen van de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen is een goed uitgedacht plan noodzakelijk. Smit Groenadvies adviseert in het voortraject, tijdens de engineering en de uitvoeringsperiode. Ook gedurende de nazorgperiode en beheerfase adviseren en ondersteunen wij de opdrachtgever. Vanaf begin tot eind houden wij overzicht over een project en stemmen de raakvlakken en aspecten op elkaar af. Door de ervaring van onze adviseurs met de inrichting van de openbare ruimte kunnen wij in het gehele traject van de planvoorbereiding, uitvoering en beheer adviseren en ondersteunen.

Aan de hand van de eisen en wensen van opdrachtgevers wordt een functionele ruimte ontwerpen en gerealiseerd. Tijdens ontwerp wordt tevens het aspect beheer en onderhoud meegenomen om knelpunten in die fase te voorkomen. Bij het ontwerpen wordt gekeken naar de mogelijke varianten en worden diverse modellen opgesteld die aansluiten bij de structuur en geschiedenis van de omgeving. Bij het ontwerpen staat naast de uitstraling van een ontwerp ook het beheer en onderhoud centraal.

Openbare ruimte

Overal waar je buiten loopt is de inrichting van de buitenruimte zichtbaar. De ruimte wordt afgestemd op de functie en de eisen van de gebruikers. De ontwikkeling en beheer van de buitenruimte is een complexe zaak, waarbij kennis nodig is van alle aspecten en raakvlakken. Of het nu gaat om de civiel- en cultuurtechnische inrichting, stedelijke ontwikkelingen, natuurontwikkeling, sport- en recreatieterreinen of parken en landschappen, om de ruimtelijke inrichting te ontwerpen, te beheren of aan te passen is gerichte kennis  en ervaring nodig.