Home Wie zijn wij Openbare ruimte Natuur Sportterreinen Tuin- en Landschapsinrichting Engineering Toezicht en Directievoering Cultuurtechniek GIS 3D tekenwerk en visualisatie Detachering Kwaliteitsborging
SMIT GROENADVIES IS EEN VEELZIJDIG INGENIEURS- EN ADVIESBUREAU
Home

0-meting sportvelden

 

Voor de gemeente Schagen heeft Smit Groenadvies een 0-meting uitgevoerd op alle sportvelden in de gemeente Schagen. De 0-meting geeft een beeld van de kwaliteit van de sportvelden ten tijde van de beoordeling. In totaal zijn er ca. 60 velden beoordeeld. Tijdens de beoordeling zijn verschillende typen velden beoordeeld van grasvoetbalvelden tot asfalt handbalvelden. Per veld heeft een kwalitatieve toetsing plaatsgevonden, aan de hand van de normen van NOC*NSF en reglementen van de betreffende sportbonden (voor zover aanwezig). De kwantitatieve toetsen van het aantal velden is in een separate rapportage opgenomen.

 

De bevindingen zijn verwerkt in een gespecificeerde meerjarenplanning voor renovatie en onderhoud voor alle betrokken sportvelden in de 0-meting. In de meerjarenplanning is een prioritering opgenomen om inzicht te geven in de te verwachten renovatiekosten per jaar tot en met 2025.

 

De 0-meting geeft per veld een objectieve inventarisatie en beoordeling van de volgende onderdelen:

Bepalen kostendekkende huur sportaccommodatie

 

In verband met mogelijk privatiseren van sportaccommodaties heeft Smit Groenadvies voor diverse sportcomplexen de kostendekkende huur bepaald. Dit om gemeente en sportclubs inzicht te geven in de kosten voor instant houden van een complex.

 

Vanuit de gemeente Schagen was een traject opgestart voor de privatisering van de sportaccommodaties. Dit had twee redenen:

 

Vanuit de gemeente is ons gevraagd om per sportvereniging te bepalen wat de kostendekkende huur zou moeten zijn van het complete onderhoud. Dit om de discussie te kunnen voeren per sportclub over de kosten en zelfredzaamheid.

Golfbanen

 

In samenwerking met golfbaanarchitect Alan Rijks verrichten wij diverse werkzaamheden in de uitwerking van golfbanen. Aan de hand van de schetsontwerpen maken wij digitale tekeningen in 3d software, waar door het 3d werken inzicht wordt gekregen in de grondbalans. Ook worden de ontwerpen visueel uitgewerkt, zodat de golfbaanarchitect en golfer virtueel door de golfbaan kunnen "wandelen".  

Voor diverse golfbanen hebben wij ook de beplantingsplannen opgesteld.

Engineering sportcomplexen

 

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij de engineering verricht voor de aanleg of renovatie van sportcomplexen. De werkzaamheden hierbij bestaan vaak uit:

Sportterreinen

Sport- en recreatievoorzieningen zijn belangrijke elementen in de huidige maatschappij. Deze voorzieningen verdienen hierdoor veel aandacht. Niet alleen aandacht voor de sporters, maar ook voor de initiatienemers. Ons advieswerk richt zich op alle soorten sportaccommodaties; van binnen- en buitensport tot multifunctionele accommodaties.

Voor meerdere opdrachtgevers geven wij advies inzake sportvelden voor bijvoorbeeld voetbal, tennis, hockey, korfbal, atletiek en golf. Daarnaast adviseren we ook over mountainbike-paden, ruiterpaden, sportpleintjes/ pannavelden en beachsport. De advisering bestaat uit:

 

Bepalen en ondersteunen groot onderhoud grassportvelden

 

Voor de gemeente Schagen hebben wij alle grassportvelden beoordeeld om vervolgens het jaarlijkse groot onderhoud te bepalen dat uitgevoerd moest worden. Per sportveld is een opnameformulier opgesteld met het benodigde groot onderhoud. Vervolgens is aan de hand van het lopende raamcontract het onderhoud weggezet bij de aannemer. Tijdens de uitvoering hebben wij toezicht gehouden op de werkzaamheden en de directievoering gedaan.