Home Wie zijn wij Openbare ruimte Natuur Sportterreinen Tuin- en Landschapsinrichting Engineering Toezicht en Directievoering Cultuurtechniek GIS 3D tekenwerk en visualisatie Detachering Kwaliteitsborging
SMIT GROENADVIES IS EEN VEELZIJDIG INGENIEURS- EN ADVIESBUREAU
Home

Toezicht en Directievoering

De werkzaamheden van Directievoering en Toezicht bevinden zich in alle voorkomende projectfasen (initiatief-, definitie, voorbereiding-, uitvoering en beheers/nazorgfase) projecten van bouw-, civiel- en cultuurtechnische projecten. Na het ontwerp en voorbereiding van een project wordt het werk veelal aanbesteed en overgedragen door vanuit de werkvoorbereiding. Waar in eerdere fase een proactieve en adviserende rol van directievoerder en toezichthouder binnen een projectteam verlangd wordt, veranderd de rol vanaf dit moment in een leidende rol om het werk te begeleiden in de uitvoering, op te leveren en over te dragen aan de opdrachtgever.

De directievoerder en toezichthouder oefenen formeel het toezicht uit op de uitvoering van een werk. De dagelijkse toezichthoudende werkzaamheden van de directie en toezicht eindigen na de eerste oplevering van het werk. In de onderhoudstermijn en bij de overdracht van het werk na de onderhoudstermijn zal door de directie ondersteuning en "zorgplicht" worden verleend.

 

De werkzaamheden van de directie en toezichthouder bestaan in hoofdzaak uit:
 

Directievoering en houden van (dagelijks) toezicht

 

Oplevering

 

Onderhoud- en garantietermijn

Directie en toezicht zijn taken die horen bij contracten op basis van de UAV 2012. Tegenwoordig wordt ook veel de UAV-GC gebruikt. Waarbij GC staat voor geïntegreerde contracten. Dit zijn contracten waarbij de opdrachtnemer zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden verricht. Bij UAV-GC contracten verschuift een deel van de ontwerpbeslissingen naar de opdrachtnemer.

 

In de UAV-GC 2005 hebben (traditionele) termen als directievoerder, toezichthouder, keuring en dergelijke plaatsgemaakt voor de termen: toetsen en accepteren. De UAV-GC 2005 regelen dat de kwaliteitsbeheersing de verantwoordelijkheid is van de opdrachtnemer. Het toetsen is een activiteit die de opdrachtgever voor zichzelf verricht om vast te stellen of de opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt. De opdrachtnemer moet zorgen dat deze toetsing kan worden uitgevoerd. Het accepteren is eveneens een activiteit die de opdrachtgever voor zichzelf verricht om vast te stellen of de opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt. Echter, bij de acceptatieprocedure is er sprake van een procesonderbrekende 'go-' of 'no-gobeslissing'. Door middel van toetsen en accepteren geeft de opdrachtgever in vulling aan zijn passieve betrokkenheid tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Toetsen en accepteren kunnen worden toegepast in de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en tijdens de meerjarige onderhoudsperiode (indien opgedragen). De opdrachtgever mag hiervan gebruikmaken, maar hoeft dat niet te doen. Ook regelen de UAV-GC 2005 dat deze passieve betrokkenheid van de opdrachtgever geen wijziging brengt in de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Vergeleken met traditionele UAV 2012-contracten is dit een duidelijk andere verdeling van verantwoordelijkheden.

 

Ook voor het toetsen en accepteren bij geïntegreerde contractvorm UAV-GC beschikken wij over ruime kennis en ervaring. We hebben medewerkers die de kwaliteitsborging kunnen organiseren, toetsen en accepteren.

 

Uitgevoerde projecten o.a.:

 

Directievoering en toezicht op basis van UAV 2012:


Toetsen en accepteren op basis van UAV-GC 2005: