Pollenvlak Egmond aan de Hoef

Pollenveld 5 februari 2024 JS

Natuurontwikkeling

Start Natuurontwikkeling Pollenvlak te Egmond aan de Hoef. In opdracht van PWN heeft Smit Groenadvies ontwerp, onderzoeken en engineering opgesteld voor dit bijzondere natuurgebied.

  • Ontwerp, onderzoeken en engineering: Smit Groenadvies
  • Directievoering: Smit Groenadvies
  • Uitvoering: Markus BV
  • Opdrachtgever: PWN

Het gaat om kaal akkerland dat tegen Natura2000 gebied aan ligt. Het valt binnen duinrandgebied en daar is het ontwerp op gericht; we vangen duinwater op en voeren het vertraagd af.

Het terrein gaan we verlagen waardoor dit ook kan dienen als opvang van regenwater bij piekbuien. Dit gaat nu naar watersysteem van het waterschap; het water wordt zo lang mogelijk in het gebied vastgehouden.

Specifieke natuurontwikkeling staat in dit gebied centraal. Het gaat om een vochtige duinrel, oftewel een gegraven, ondiepe watergang waarin kwelwater uit de duinen kan afstromen naar lager gelegen land. Dit water kan buiten het duingebied gebruikt worden voor het besproeien van akkers.

De flora en fauna is daar op afgestemd, er groeien voornamelijk plantjes die van duinwater houden.

Het duingebied wordt ook open en toegankelijk gemaakt voor wandelaars en natuurliefhebbers die zo een betere beleving van dit prachtige gebied ervaren.

Overig actueel

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Een indrukwekkend project. Smit Groenadvies is betrokken geweest bij de renovatie/nieuwbouw van het Nationaal Holocaust Museum aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Vier (patio) tuinen zijn aangelegd en in de tuinen staan ook twee kunstwerken.

 

Pollenvlak Egmond aan de Hoef

Start Natuurontwikkeling Pollenvlak te Egmond aan de Hoef. In opdracht van PWN heeft Smit Groenadvies ontwerp, onderzoeken en engineering opgesteld voor dit bijzondere natuurgebied.

Ecologisch veldwerk seizoen

Raamovereenkomst gemeente Huizen

Smit Groenadvies gaat voor de komende zes jaar het ecologisch onderzoek en advies voor de gemeente Huizen verzorgen!