Projecten

Wij zijn mensgericht, oplossingsgericht en verbindend en dit laten wij ook terugkomen in al onze projecten. Deze projecten lopen uiteen van klein tot groot. Onderstaand is een greep uit deze projecten waaraan wij hebben gewerkt met uiteindelijk één missie: samen met u Nederland iedere dag een stukje mooier maken.
Wildcamera Purmerend
Projecten Category

Renovatie atletiekbaan Schagen

Klimaatbestendig hockeyveld Schagen

Museum Hoorn vogelhuisjes

Westfries museum Hoorn

Natuurcompensatieplan Texel

Compensatie beschermde natuur fietspaden Texel

Technisch ontwerp

Technisch ontwerp

Foto van een vogel

Ecologische begeleiding

Ontheffing nestplaats Ransuil