Compensatie beschermde natuur fietspaden Texel

Natuurcompensatieplan Texel

Natuurcompensatieplan

Smit Groenadvies heeft de gemeente Texel ondersteund met de compensatie van een stuk beschermde natuur. Op Texel wordt een fietspad verbreed en dit gaat ten koste van een klein stuk beschermde natuur wat onder Natuurnetwerk Nederland (NNN) valt. Dit stuk moest gecompenseerd worden en hiervoor is elders op het eiland een stuk land ingericht.

In opdracht van de gemeente Texel en in samenspraak met Staatsbosbeheer heeft Smit Groenadvies geholpen met het opstellen van een natuurcompensatieplan. Hiervoor is de waarde van het verloren stuk natuur in kaart gebracht en vervolgens advies gegeven over de inrichting en beheer van het nieuwe stuk natuur om deze op een gelijkwaardige manier te compenseren. Het is altijd mooi om klussen op de Waddeneilanden te doen en zeker als je hier de natuur mee helpt.

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met een vraagstuk?
Neem dan direct contact op met Gijs Luchtenberg!

Gerelateerde projecten

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Illustratie van de afdeling Smit Groenadvies

Renovatie atletiekbaan Schagen