Milieu

Elk project begint met inzicht in huidige kwaliteit van grond- of bouwstof. ‌De milieukwaliteit is inmiddels een onmiskenbaar facet van het gehele bouwproces. ‌ ‌Prommenz heeft de expertise om het juiste inzicht te bieden in de kwaliteit van jullie bodem, waterbodem, asfalt of funderingsmateriaal.
Illustratie afdeling Milieu Prommenz

Gerelateerde projecten

Renovatie atletiekbaan Schagen

Klimaatbestendig hockeyveld Schagen

Museum Hoorn vogelhuisjes

Westfries museum Hoorn

Natuurcompensatieplan Texel

Compensatie beschermde natuur fietspaden Texel

Technisch ontwerp

Technisch ontwerp