Milieu

Elk project begint met inzicht in huidige kwaliteit van grond- of bouwstof. ‌De milieukwaliteit is inmiddels een onmiskenbaar facet van het gehele bouwproces. ‌ ‌Prommenz heeft de expertise om het juiste inzicht te bieden in de kwaliteit van jullie bodem, waterbodem, asfalt of funderingsmateriaal.

Gerelateerde projecten

Westfries museum Hoorn

Compensatie beschermde natuur fietspaden Texel

Technisch ontwerp