Klimaatbestendig hockeyveld Schagen

Hockeyveld Schagen

Renovatie en recycling van een hockeyveld

Het bestaande kunstgrasveld wordt omgebouwd tot klimaatbestendig veld met waterbuffer. Een innovatief en klimaatbestendig project waarvoor Smit Groenadvies het ontwerp en de engineering heeft verricht.

De realisatie van het veld en aanleg van de waterbuffer worden uitgewerkt in bouwteam, dat bestaat uit de gemeente Schagen, aannemer Topgrass BV en Smit Groenadvies.

Het ombouwen van het hockeyveld behoort tot een van de laatste fases van de ‘Sportcarrousel’, een klimaatbestendig sportpark in de gemeente Schagen. In eerdere fases was Smit Groenadvies betrokken bij het ontwerp en engineering van het verplaatsen van de kunstgrasvoetbalvelden en de aanleg van een honk- en softbalveld. Deze zomer is het nieuwe hockeyveld op sportcomplex Groenoord aan de beurt. De oude kunstgrasmat wordt gerecycled, het uitgeklopte zand wordt weer gebruikt op andere plekken op het bouwterrein en onder het veld wordt een waterbuffer aangelegd voor de opvang en hergebruik van regenwater. Een innovatief en duurzaam staaltje vakmanschap!

Recycling kunstgrasveld
De met zand ingestrooide kunstgrasmat is door Topgrass BV verwijderd en geschikt gemaakt voor hergebruik in andere projecten. De oude mat is door een speciale machine afgehaald, opgerold en ter plekke ‘uitgeklopt’. Hiermee wordt 99% van het instrooizand voor hergebruik gewonnen, zand dat wordt gebruikt voor andere toepassingen binnen het project. Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden ook begonnen, waarbij de lava- en zandlaag worden afgegraven, opzij geschoven en in de volgende fase weer hergebruikt worden.

Duurzaam materiaalgebruik, innovatieve oplossingen en slimme toepassingen, een mooie samenwerking met de gemeente Schagen en TopGrass BV!

Waterbuffer
In het kader van toekomstige ontwikkelingen op het sportpark, waarin een combinatie van nieuwe bebouwing en renovatie centraal staat, heeft Smit Groenadvies geadviseerd in de toepassing van duurzame en klimaatbestendige oplossingen. Om bebouwing in de toekomst mogelijk te maken en het oppervlaktewater te ontlasten, heeft Smit Groenadvies na diverse onderzoeken een voorstel gedaan voor het creëren van een waterbuffer onder het hockeyveld. Deze waterbuffer kan maar liefst 1400 m3 liter water opvangen en is bestemd voor de beregening van het hockeyveld. Gebouwen en sportvelden lozen straks ook op deze buffer. Het water wordt naast beregening van het veld ook gebruikt voor het beregenen van de nieuwe beplanting en groene daken en voor het doorspoelen van de toiletten in het nieuwe clubgebouw.

Gerelateerde projecten

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Illustratie van de afdeling Smit Groenadvies

Renovatie atletiekbaan Schagen