Smit Groenadvies

Bij elk project stellen wij het groen, duurzaamheid en natuur voorop. Wij ontwerpen en adviseren in de publieke en private sector op het gebied van nieuwe woningbouwontwikkelingen, recreatiegebieden, sportcomplexen, natuurgebieden en openbare ruimte.
Illustratie van de afdeling Smit Groenadvies

Onze diensten

Smit Groenadvies verzorgt groenadvies op maat, van initiatief en ontwerp tot en met begeleiding van realisatie en beheer en onderhoud. Wij adviseren al vele jaren tot grote tevredenheid van onze klanten. Tot die klantenkring behoren vele grote en kleine wooncorporaties, (semi-)overheden, aannemers en ontwikkelaars waarmee wij op basis van onze praktische en proactieve werkwijze een goede en stabiele jarenlange relatie hebben opgebouwd.

Of het nu gaat om een ontwerp en aanleg voor een daktuin of -park, advies over natuurinclusief bouwen, ontwerp, inrichting en beheer van sportvelden en -complexen, advies over behoud en versterking van de biodiversiteit, het uitvoeren van boomveiligheidscontroles of het verzorgen van Boom Effect Analyses: onze ambitieuze en kwaliteitsbewuste adviseurs bieden een hoge kwaliteit van dienstverlening en inzet van expertise op het juiste moment met een mensgerichte insteek.

Ontwerp

Overal waar je loopt is de inrichting van de buitenruimte zichtbaar. Om alle elementen van de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen is een goed uitgedacht plan noodzakelijk. Aan de hand van de eisen en wensen van opdrachtgevers en gebruikers maken wij een passend en toekomstbestendig ontwerp.

We kijken naar de verschillende omgevingsfactoren en zorgen voor een ontwerp dat functioneel is in termen van gebruik en inhoud. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze aansluit bij de structuur en geschiedenis van de omgeving. Tijdens het ontwerp wordt tevens het aspect beheer en onderhoud meegenomen om knelpunten in die fase te voorkomen.

Samen naar een groenere wereld!

Sport

Als lid van de branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) adviseren wij onze opdrachtgever over ontwerp, inrichting en beheer van alle soorten sportvelden en – complexen. Opdrachtgevers zijn voornamelijk ontwikkelaars en beheerders van sportaccommodaties. Onze sportexperts geven dagelijks advies over kwaliteitsverbeteringen en renovaties. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn onze toezichthouders inzetbaar voor controle van de aanleg, renovatie of onderhoud. Hierbij staan de belangen van de opdrachtgever centraal. Daarnaast ontwerpen we nieuwe sportcomplexen en verzorgen de contracten voor aanleg en onderhoud. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sportvloeren en de daarbij behorende wet- en regelgeving. Aparte tak van sport binnen Smit Groenadvies is de golfsport. Door een jarenlange ervaring met aanleg en onderhoud van golfbanen kunnen wij opdrachtgevers bijstaan met al hun vragen.
Foto van medewerkers Prommenz

Advies

Wij adviseren onze opdrachtgevers over alle aspecten in de buitenruimte maar altijd vanuit een groen oogpunt. Onze advisering betreft de gehele inrichting en het beheer van de buitenruimte.

Wij bieden onze opdrachtgevers een praktisch en oplossingsgericht advies en waar nodig ondersteunen wij dit advies met de benodigde onderzoeken en rapportages. Kortom of het nu gaat om het opstellen van ontwerpen, de engineering of het uitvoeren van onderzoeken; wij geven deskundig advies over al jouw vraagstukken.

Aanbesteding & Contractondersteuning

Door onze ervaring in het opstellen van en werken met vele verschillende contractvormen biedt Smit Groenadvies precies wat er nodig is. Ook een aanbestedingsprocedure omvat veel verschillende documenten en kan door de vele aspecten erg complex zijn. Wij adviseren en kunnen de klant daarnaast voorzien van alle benodigde documentatie van kredietramingen, contractvormen tot en met advies voor de keuze van de aannemer. Ook kunnen wij adviseren en ondersteunen als het gaat om aanbestedingen waarbij kwaliteit een grote rol speelt. Denk hierbij aan het in gezamenlijkheid opstellen van zogenaamde EMVI-plannen als kwaliteitsonderdeel bij een aanbesteding.

Uitvoeringsbegeleiding

Tijdens de uitvoering vervullen wij een belangrijke rol in het op koers houden van projecten tijdens de realisatie, de nazorg en het onderhoud. Wij waken onder andere over de kwaliteit, planning en budget van het werk. Onze directievoerders en toezichthouders zijn tijdens de uitvoering de oren en ogen van de opdrachtgever. Zij behartigen de belangen van de opdrachtgever en zijn eerste aanspreekpunt voor de aannemer. Onze medewerkers zijn inzetbaar op alle voorkomende projecten, van traditionele RAW bestekken tot geïntegreerde contractvormen op basis van UAVgc.

Vragen of advies? Wij denken graag met je mee!
Neem contact op met Willem Koning, manager Groenadvies.

Gerelateerde projecten

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Illustratie van de afdeling Smit Groenadvies

Renovatie atletiekbaan Schagen

Klimaatbestendig hockeyveld Schagen

Museum Hoorn vogelhuisjes

Westfries museum Hoorn

Natuurcompensatieplan Texel

Compensatie beschermde natuur fietspaden Texel