Pollenvlak Egmond aan de Hoef

Pollenveld 5 februari 2024 JS

Natuurontwikkeling

Start Natuurontwikkeling Pollenvlak te Egmond aan de Hoef. In opdracht van PWN heeft Smit Groenadvies ontwerp, onderzoeken en engineering opgesteld voor dit bijzondere natuurgebied.

  • Ontwerp, onderzoeken en engineering: Smit Groenadvies
  • Directievoering: Smit Groenadvies
  • Uitvoering: Markus BV
  • Opdrachtgever: PWN

Het gaat om kaal akkerland dat tegen Natura2000 gebied aan ligt. Het valt binnen duinrandgebied en daar is het ontwerp op gericht; we vangen duinwater op en voeren het vertraagd af.

Het terrein gaan we verlagen waardoor dit ook kan dienen als opvang van regenwater bij piekbuien. Dit gaat nu naar watersysteem van het waterschap; het water wordt zo lang mogelijk in het gebied vastgehouden.

Specifieke natuurontwikkeling staat in dit gebied centraal. Het gaat om een vochtige duinrel, oftewel een gegraven, ondiepe watergang waarin kwelwater uit de duinen kan afstromen naar lager gelegen land. Dit water kan buiten het duingebied gebruikt worden voor het besproeien van akkers.

De flora en fauna is daar op afgestemd, er groeien voornamelijk plantjes die van duinwater houden.

Het duingebied wordt ook open en toegankelijk gemaakt voor wandelaars en natuurliefhebbers die zo een betere beleving van dit prachtige gebied ervaren.

Gerelateerde projecten

Pollenvlak Egmond aan de Hoef

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Illustratie van de afdeling Smit Groenadvies