Raamovereenkomst gemeente Huizen

Smit Groenadvies gaat voor de komende zes jaar het ecologisch onderzoek en advies voor de gemeente Huizen verzorgen!

Raamcontract Huizen 01 2024 FT 1

Ecologisch onderzoek en advies

Het gaat onder andere om gebiedsbreed ecologisch onderzoek, verkennend onderzoek (quick scans) en aanvullend onderzoek
naar de aanwezigheid van beschermde soorten.

Wij zijn daarbij verantwoordelijk voor het integraal onderzoek, advies, opstellen en opvolgen van een soortenmanagementplan inclusief uitvoering en opvolging van (vervolg)onderzoek.
Soorten die centraal staan zijn de gierzwaluw, huismus, spreeuw en verschillende soorten vleermuizen.
Nulmetingen, grondonderzoek, (groen)beleidsplannen, onderhoudsplannen, BEA, MJOP, (boom)verordeningen maken ook deel uit van de overeenkomst.

In opdracht van de gemeente Huizen zullen wij samen met Pius Floris en Ecogroen Advies & Ingenieursbureau deze raamovereenkomst vormgeven en uitvoeren. Op basis van expertise en ervaring werken we gezamenlijk aan het waarmaken van de ecologische ambities van de gemeente Huizen. Vol vertrouwen en plezier kijken we uit naar een mooie samenwerking!

De raamovereenkomst werd afgelopen december getekend door de heer Adriaan Versluis, Hoofd Afdeling Openbare Werken bij de gemeente Huizen en Foppe Timmer, eigenaar Smit Groenadvies.

Samen maken we Nederland iedere dag een stukje mooier én groener!

Overig actueel

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Een indrukwekkend project. Smit Groenadvies is betrokken geweest bij de renovatie/nieuwbouw van het Nationaal Holocaust Museum aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Vier (patio) tuinen zijn aangelegd en in de tuinen staan ook twee kunstwerken.

 

Pollenvlak Egmond aan de Hoef

Start Natuurontwikkeling Pollenvlak te Egmond aan de Hoef. In opdracht van PWN heeft Smit Groenadvies ontwerp, onderzoeken en engineering opgesteld voor dit bijzondere natuurgebied.

Ecologisch veldwerk seizoen

Raamovereenkomst gemeente Huizen

Smit Groenadvies gaat voor de komende zes jaar het ecologisch onderzoek en advies voor de gemeente Huizen verzorgen!