Renovatie atletiekbaan Schagen

De werkzaamheden voor de renovatie van de atletiekbaan in Schagen zijn gestart! De bestaande atletiekbaan krijgt een volledige upgrade en wordt omgebouwd tot prachtige baan met nieuwe toplaag en moderne faciliteiten.

Renovatie atletiekbaan Schagen

Werkzaamheden van start

De bestaande atletiekbaan krijgt een volledige upgrade en wordt omgebouwd tot prachtige baan met nieuwe toplaag en moderne faciliteiten. Smit Groenadvies is verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering en begeleiding van de uitvoering.

In opdracht van de gemeente Schagen heeft Smit Groenadvies het complete ontwerp opgesteld en de engineering verricht. In het nieuwe ontwerp zijn alle technische onderdelen verplaatst naar het middenterrein, denk aan elementen zoals ver springen, speerwerpen en kogelstoten. Voor de engineering is het ontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp met RAW-bestek. Omdat de technische onderdelen naar het middenterrein worden verplaatst, moest een watergang gedempt worden. Om een zettingsvrije ondergrond te krijgen, is hierbij een voorbelasting aangebracht.

Momenteel is Antea Realisatie gestart met de uitvoering. In de eerste fase wordt alles opgebroken en de bestaande kunststof toplaag van de atletiekbaan verwijderd. De komende periode staat in het teken van de opbouw van de nieuwe technische onderdelen en het aanbrengen van nieuwe toplaag op de rondbaan.

Overig actueel

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Een indrukwekkend project. Smit Groenadvies is betrokken geweest bij de renovatie/nieuwbouw van het Nationaal Holocaust Museum aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Vier (patio) tuinen zijn aangelegd en in de tuinen staan ook twee kunstwerken.

 

Pollenvlak Egmond aan de Hoef

Start Natuurontwikkeling Pollenvlak te Egmond aan de Hoef. In opdracht van PWN heeft Smit Groenadvies ontwerp, onderzoeken en engineering opgesteld voor dit bijzondere natuurgebied.

Ecologisch veldwerk seizoen

Raamovereenkomst gemeente Huizen

Smit Groenadvies gaat voor de komende zes jaar het ecologisch onderzoek en advies voor de gemeente Huizen verzorgen!