Natuur

Natuur

Het beheer en onderhoud, maar ook de ontwikkeling van nieuwe natuur is een belangrijk aspect voor het behouden en versterken van de biodiversiteit. Daarom houden we in onze ontwerpen en advisering rekening met het versterken van de natuurwaarde. De Wet Natuurbescherming verplicht een initiatiefnemer daarnaast om op de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde flora en fauna binnen een plangebied. Wij bieden hierbij ondersteuning door het uitvoeren van een ecologische quickscan, een aanvullend ecologisch onderzoek en het aanvragen van een ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Ook voeren wij projecten uit in het kader van natuurontwikkeling, zoals nieuwe natuurgebieden, ecologische verbindingszones en ecologische begeleiding tijdens de uitvoering.

Terug