Toezicht

Toezicht

Tijdens de uitvoering vervullen wij een belangrijke rol in het op koers houden van projecten tijdens de realisatie, de nazorg en het onderhoud. Wij waken onder andere over de kwaliteit, planning en budget van het werk.

Onze directievoerders en toezichthouders zijn tijdens de uitvoering de oren en ogen van de opdrachtgever. Zij behartigen de belangen van de opdrachtgever en zijn eerste aanspreekpunt voor de aannemer. Onze medewerkers zijn inzetbaar op alle voorkomende projecten, van traditionele RAW bestekken tot geïntegreerde contractvormen op basis van UAVgc.

Terug