Aanvullend onderzoek beschermde soorten voor grootschalige verduurzamingswerkzaamheden

Aanvullend onderzoek beschermde soorten

Verduurzamen van de woningvoorraad

De woningcorporaties hebben de opgave van de overheid meegekregen om hun woningvoorraad te verduurzamen om de uitstoot van CO2 terug te brengen naar een bepaald niveau. Voorbeelden van dit soort werkzaamheden zijn het isoleren en vervangen van de gevels en daken van woningen. Rondom deze elementen in de bebouwing hebben een aantal beschermde diersoorten hun vaste verblijfplaats. Er bestaat hierdoor een risico dat met de werkzaamheden de Wet natuurbescherming wordt overtreden.

In opdracht van diverse woningcorporaties voert Smit Groenadvies aanvullende onderzoeken uit om aan te tonen of de potentiële verblijfplaatsen van beschermde diersoorten daadwerkelijk in gebruik zijn. Wij voeren deze onderzoeken de gehele zomerperiode (april-oktober) uit op zoek naar verblijfplaatsen van onder andere huismussen, zwaluwen en diverse soorten vleermuizen. Op basis van de uitkomst van de onderzoeken adviseren wij onze opdrachtgevers of vervolgstappen nodig zijn in de vorm van een ontheffingsaanvraag. De samenwerking met de corporaties verloopt prettig en hierdoor kunnen we ook spreken van een langdurige klantrelatie.

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met een vraagstuk?
Neem dan direct contact op met Gijs Luchtenberg, een adviseur van Ecologie!

Gerelateerde projecten

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Illustratie van de afdeling Smit Groenadvies

Renovatie atletiekbaan Schagen